Kontakt

Projekt jest INICJATYWĄ ODDOLNĄ. Nie stoją za nami żadne istniejące partie polityczne ani politycy. Są za to wśród nas przedsiębiorcy, pracownicy i bezrobotni. Zwolennicy tych czy tamtych poglądów politycznych. Wszyscy jesteśmy zgodni, że nadszedł czas na e-demokrację i wzrost znaczenia demokracji bezpośredniej.

Jeżeli uważasz podobnie jak my, przyłącz się TERAZ!

Inicjatorem projektu jest
“A JEDNAK” Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości (www.ajednak.pl) z siedzibą w Raszynie, 05-090 Raszyn ul. Cypriana Godebskiego 32

Imię i nazwisko
Adres E-Mail
Temat
Treść wiadomości